Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:23:29

Poprawka 6

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17