Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:23:06

Poprawka 4, 5, 7, 8, 10, 12

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17