Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:22:38

Poprawka 3

Za: 2 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18