Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:21:55

Poprawka 1

Za: 33 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17