Narzędzia:

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-08-2015 godz. 12:19:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17