Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 15:00:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 47 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 27