Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:43:50

Poprawka 4

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26