Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:57:15

Poprawka 9, 11

Za: 45 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 26