Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:51:30

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25