Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:51:11

Poprawka 13

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26