Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:49:22

Poprawka 6, 12

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 26