Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:48:59

Poprawka 5

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27