Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:42:39

Poprawka 1, 3

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27