Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:51:52

Poprawka 6

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12