Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:51:12

Poprawka 5

Za: 28 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13