Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Dnia 12-04-2012 godz. 12:40:49

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 51 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 17