Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

Dnia 12-04-2012 godz. 12:24:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 13