Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:23:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 12