Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:50:03

Poprawka 3

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12