Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:16:22

Poprawka 6

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12