Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:15:37

Poprawka 5

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12