Narzędzia:

Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Dnia 12-04-2012 godz. 12:10:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 13