Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:48:27

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13