Narzędzia:

Dnia 12-04-2012 godz. 10:41:53

Za: 52 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26