Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:23:43

Poprawka 42

Za: 27 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 15