Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:22:33

Poprawka 38

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 16