Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:21:20

Poprawka 35, 40, 43-46

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 15