Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:19:38

Poprawka 32

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 17