Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:18:42

Poprawka 29

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 15