Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:18:25

Poprawka 28

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 17