Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:16:43

Poprawka 24

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 16