Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:15:39

Poprawka 21

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 15