Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:14:43

Poprawka 19

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 15