Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:14:26

Poprawka 18

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 15