Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:13:56

Poprawka 17

Za: 19 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 16