Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:13:34

Poprawka 16

Za: 15 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 16