Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:13:13

Poprawka 15

Za: 26 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 18