Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:11:59

Poprawka 10

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 16