Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:10:36

Poprawka 6

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 19