Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:10:22

Poprawka 5

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 17