Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:10:05

Poprawka 4, 39, 53, 58

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 16