Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:09:29

Poprawka 2

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 17