Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:43:45

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20