Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:43:14

Poprawka 3, 6, 8, 10, 11, 16, 19, 22, 24

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20