Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:42:41

Poprawka 2, 5, 7, 13, 15, 18, 21, 23

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21