Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:39:51

Poprawka 3

Za: 4 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 19