Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:39:29

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 22