Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:39:05

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18