Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:37:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16