Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:36:07

Poprawka

Za: 29 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19